På Leffes fredagar och lördagar från kl 15:00 1/7 – 13/8