I Lindvallen finns 10 downhilleder i varierande svårighetsgrad – allt från lätta nybörjarleder till tuffare och mer utmanande leder. Här tar man med sig cykeln i liften och åker utför.

Downhilleder består i huvudsak av maskingrävda leder som löper ner för fjället, lederna har olika svårighetsgrader (grön/blå/röd/svart) där inslag av hopp, dropp och doserade kurvor förekommer. Du behöver ett LiftPass för att ta dig upp till lederna och här rekommenderas en dämpad cykel och skydd.

Liftens öppettider
24 juni – 14 aug / Dagligen 10:00-16:00 Gustav Express, Experium Express
19 aug – 25 sep / Fre-lör 10:00-16:00 Experium Express
19 aug – 25 sep / Sön 10:00-14:00 Experium Express
29 okt – 6 nov / Dagligen 10:00-16:00 Experium Express