Från Kläppen sett är det närmaste alternativet Gråhedsdammen. Här kan ni smidigt köpa fiskekort på plats för put and take-fiske. Trakten har däremot mycket mer än så att erbjuda i fiskeväg. Fiskarterna det finns gott om i Sälen är t ex öring, regnbågslax, röding, abborre och brax.