Under sommaren har vi Friluftsgudstjänster varje söndag. Vi är då på fäbodar, hembygdsgårdar och fjäll. Se församlingens hemsida för information och vägbeskrivning.

Varje söndag kl. 14.00, förutom 11/8 då vi börjar kl. 11.00.