Under sommaren har vi Friluftsgudstjänster varje söndag. Vi är då på fäbodar, hembygdsgårdar och fjäll. Se församlingens hemsida för information och vägbeskrivning. Varje söndag kl 14 förutom 9/8 då vi börjar kl 11.00