Våffelstugan ligger i Hundfjället, infart från v 66.
Våffelstugan har öppet dagligen from 15 juni 2021